Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo inżynieryjne

Budownictwo inżynieryjne to taki dział, który w centrum swoich zainteresowań stawia komunikację. Nasza firma w ramach tych działań obrała swój kierunek specjalizacji. Wysiłki nasze koncentrujemy przede wszystkim na rozwijaniu prac na mostami, wiaduktami i estakadami.

W zakresie budownictwa inżynieryjnego zajmujemy się:

  • projektowaniem konstrukcji drogowych,
  • realizacją oraz remontami mostów, wiaduktów i estakad.